BilElektrisk

Gass Warning System Camp Signal

Gass Warning System Camp Signal

Gass varslingssystemer beskytte liv og helse ved å overvåke pusteluften inne i et innelukket rom og utløser et optisk og akustisk alarm, så snart konsentrasjonen av den gass som blir overvåket overskrider det innstilte terskelnivå . AMS gassvarslingssystemene er basert på halvledersensorer som har vist seg gjennom årene.

TYPE P for overvåking av flytende gass (propan / butan) og naturgass (metan)
Serien leiren signal modellen er en selvforsynt varslingssystem som inkorporerer sensoren og den akustiske signalenheten i tillegg til halvlederbasert elektronikk. 12 V DC strømtilførsel , ø 55 mm / høyde: 30 mm, strømkabel inkludert.